Щербина Олена Юріївна

Доктор філософських наук, професор

Професор кафедри логіки 


ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2931-7530

e-mail: eyshcherbina@gmail.com

телефон кафедри: 044 239-32-32

Гарант ОПП «Філософія» ОР бакалавр
Освіта:

1990 р. закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відділення «філософія».

1998 року захистила кандидатську дисертацію «Філософський аналіз логічного моделювання» за спеціальністю 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія.

2014 року захистила докторську дисертацію «Логічний аналіз юридичної аргументації» за спеціальністю 09.00.06 – логіка.

Посада:

З 1996 по 2007 р. – викладач, старший викладач, доцент кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ.

З 2007 по 2017 р. – доцент кафедри логіки філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2017 р. по теперішній час – професор кафедри логіки філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Головні напрямки наукових досліжень:

 • Логічна семантика
 • Теорія аргументації
 • Логічний аналіз юридичної аргументації
 • Логічні підстави юридичної герменевтики

Викладає навчальні дисципліни:

 • Логіка та право: проблема взаємозв’язку
 • Теоретична логіка: синтаксис і семантика
 • Філософські проблеми логічного аналізу наукового знання
 • Сучасне логічне знання
 • Проблеми логічного аналізу юридичної аргументації
 • Риторика
 • Практична риторика
 • Аргумент мовчання в соціальних практиках
 • Філософська логіка

Має понад 90 наукових та навчально-методичних праць. Серед них:

Монографія:

Щербина О.Ю. (2013). Логіка та юридична аргументація. К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2013. – 303 с.

Навчальний посібник:

Щербина О.Ю. (2021). Логіка та право: проблема взаємозв’язку. Навчальний посібник. Київ, – 265с.

Наукові статті:

1. Щербина О. (2018). Труднощі витлумачення терміна «кваліфіковане мовчання законодавця»: логічний аспект. Evropský politický a právní diskurz, 2018. Svazek 5, 2. vydání. С. 95-101. DOI-prefix: 10.46340/eppd

2. Shcherbyna, O., Shashkova, L. (2019). Silence in Argumentative Practices as a Manifestation of Tolerance. Future Human Image: 12, P.76-84. https://doi.org/10.29202/fhi/12/6

3. Shcherbyna, Olena; Shcherbyna, Nataliia. (2019). Silence as an Argument and a Manifestation of Respect in the Argumentation in John Locke's Works. Sententiae. Vol. 38 (2). P. 6-18. DOI: 10.22240/SENT38.02.006 (Scopus, Q3)

4. Shcherbyna, Olena; Shashkova, Liudmyla. (2020). Silence as an Argument in the Reasoning of Social Groups. Beytulhikme Int J Phil 10 (3) 2020 Research Article: 787-802. DOI: 10.18491/BEYTULHIKME.1624 (Web of Science)

5. Shcherbyna, O. (2022). On the question of logical analysis of argumentation in legal discourse. Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Philosophy, 1(6), 59-62. https://doi.org/10.17721/2523-4064.2022/6-11/13

6. Щербина О.Ю., Колотілова Н.А. (2022) Мовчання як аргумент і риторична фігура. Мультиверсум. Філософський альманах. 2022. Випуск 1(175). Том 1. – С. 111-124. DOI: 10.35423/2078-8142.2022.1.1.8

Матеріали конференцій:

1. Щербина О. (2018). Витлумачення юридичної логіки: коло проблем. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Викладання логіки та перспективи її розвитку», 17-18 травня 2018 р.: [матеріали доповідей та виступів]. / редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. – К.: ВПЦ «Київський університет», С. 81. URL: https://philarchive.org/archive/KUZCAN

2. Shcherbyna, O. (2019). Silence as an Argument in Marriage Traditions. International Scientific Conference “The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2019”, April 23-24, 2019 / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. Kyiv: Publishing center “Kyiv University”. P. 83-84. URL: http://dsphd2019.knu.ua/abstracts.html

3. Shcherbyna, O. (2020). Concerning the Argument from Ignorance as a Good Practical Argument. "The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2020", International Scientific Conference (2020; Kyiv). International Scientific Conference "The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2020", April 22-23, 2020: [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. – Kyiv: Publishing center "Kyiv University", 2020. – Р. 94. URL: http://dsphd2020.knu.ua/DSPHD2020.pdf

4. Shcherbyna, O. (2021). Silence as an Argument in Justifying the Legitimacy of Marriage. «The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2020», International Scientific Conference (2021; Kyiv). International Scientific Conference «The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2021», the first session, April 21- 22, 2021: [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. – Kyiv: Publishing center «Kyiv University», 2021. – Р. 28-130. URL: http://dsphd2021.knu.ua/DN_2021.pdf

5. Shcherbyna, O., Shcherbyna, N. (2021). Dual Meaning of Silence as an Argument. Logic and Reasoning: Formal and Informal 20th Trends in Logic International Conference Book of Abstracts. – Taras Shevchenko National University of Kyiv Faculty of Philosophy Department of Logic 2020-2021. P. 27-28. URL: https://trends2020.knu.ua/Trends%20in%20Logic%20XX.pdf

6. Shcherbyna, O. (2022). On the Difficulties of Interpretation of Silence as an Argument. «The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2022», International Scientific Conference (2022; Kyiv). International Scientific Conference «The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2022», May 11- 12, 2022: [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. – Kyiv: Publishing center «Kyiv University». Р. 194-197. URL: https://daysofscience-knu.net.ua/index.php/conference/issue/view/11/78

 Стажування:

 • Програма академічної мобільності за формою: обмін науково-педагогічним досвідом, новітніми методологічними практиками, наукове стажування та участь у міжнародній науковій конференції «Образи незалежності. Контексти аксіологічний, етичний і антропологічний», Зеленогурський університет (м. Зелена Гура, Республіка Польща), жовтень 2018, сертифікат.
 • Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів KNU TEACH WEEK, сертифікат від 01.03.2021.
 • Програма підвищення кваліфікації у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка «Роль гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти», 11-27 травня 2022. Сертифікат №659-22.
 • Програма KNU Educators’ week by Genesis для викладачів КНУ імені Тараса Шевченка 25.07-05.08.2022. Сертифікат.