Нападиста Валентина Григорівна

(23.06.1963, с. Рожнятівка Томашпільського району Вінницької обл.).

Кандидат філософських наук, доцент.

Кафедра етики, естетики та культорології

Тел.: 239-34-79

E-mail: napadistaya@ukr.net

Сurriculum Vitae українською
Сurriculum Vitae англійською

У 1984 р. закінчила з відзнакою факультет культурно-освітньої роботи Київського державного інституту культури ім. О.Є. Корнійчука; у 1991 р. – Київський інститут політології та соціального управління; 1998 р. – аспірантуру на кафедрі етики, естетики та культурології філософського факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблеми моралі у філософії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст..». З 2000 до 2003 року працювала на посаді асистента кафедри етики, естетики та культурології, з 2003 року і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри.

Головні напрями наукових досліджень:

-        Етика;

-        історія етичної думки в Україні;

-        культура повсякденності;

-        проблеми культурної ідентичності.

Читає курси:

-        Проблеми культурної ідентичності в сучасному світі

-        Культура повсякденності

-        Професійна та корпоративна етика

Співавтор виданих кафедрою навчальних посібників та програм. Загальна кількість наукових публікацій – 40.

Вибрані наукові праці:

 1. Україна в контексті викликів та загроз: погляд з країн Балтії // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса. – 2018. – Вип.1 (93). – С. 243 – 268.
 2. Виклики та перспективи для України: аналіз інформаційного поля Литви, Латвії та Естонії // Кармазіна М., Бевз Т., Ротар Н., Нападиста В. Виклики й інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та на Донбасі: аналіз оцінок зарубіжних аналітиків і експертів/ Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України,2017. – С.40–87.
 3.  Ідейні засади культурної ідентичності кримських татар: контексти формування // Українські культурологічні студії. Збірник наук. праць. – К., 2017. – №1(1). – С.65–69.
 4. Суб’єкти кримськотатарського національного руху: стратегія і тактика втілення ідейних пріоритетів у політичному контексті незалежної України // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса. – 2017. – Вип.1 (87). – С. 264 – 293.
 5. Кримські татари: ідейні пріоритети та форми політичної участі // Політичний процес в Автономній Республіці Крим: особливості, суперечності, прорахунки (1991-2014 рр.) / Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім.. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – С.187 – 236.
 6. Феномен довіри у соціогуманітарному дискурсі сучасної України // Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса. – 2016. – Вип.1 (81). – С. 207–221.
 7. Цінності як детермінанти ідентичностей: виклики українського сьогодення // Суперечності ідентичностей в Україні та шляхи їх регулювання в контекстах політики громадянської консолідації української нації / Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015. – С.92 – 129.
 8.  Предмет етики // Етика. Естетика. [текст]: Навч. посібник/ за наук. ред. Панченко В. І. – К.: «Центр учбової літератури»,2014. – С.6-22.
 9. Біоетика // Прикладна етика. Навч. посіб. / За наук ред.. Панченко В. І.-К.: «Центр учбової літератури»,2012. – С.41– 82.
 10. 10.Історія етики в Україні (друга половина ХІХ – поч.. ХХ ст..): Навч. посібник. – К.: Либідь,2004. – 240 с.


Участь у наукових проектах НАН України:

 

 1. Науковий проект «Виклики й інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та Донбасі: аналіз оцінок зарубіжних аналітиків і експертів» відповідно до результатів конкурсу наукових проектів в рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України “Інтеграція Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: історичний досвід, сучасні виклики, перспективи” та розпорядження Президії НАН України від  03.04.2017  № 24.
 2. Науковий проект «Політичний процес в Автономній Республіці Крим:особливості, суперечності, прорахунки (1991–2014 рр.)» відповідно до результатів конкурсу наукових проектів в рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України “Інтеграція Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: історичний досвід, сучасні виклики, перспективи” та розпорядження Президії НАН України від  28.04.2016 р. № 265.
 3. Науковий проект «Суперечності ідентичностей в Україні та шляхи їх регулювання в контекстах політики громадянської консолідації української нації» в рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Модернізація українського суспільства і економіки в контексті викликів ХХІ століття», розпорядження Президії НАН України від 01.04.2015 №236 та договір від 06 квітня 2015 №1-14.